Keerkring

Amersfoort, Holandia

Budynek mieszkalno-usługowy – 114 apartamenty.

Zlecenie polegające na dostarczeniu prefabrykowanych ściany osłonowych/elewacyjnych o łącznej powierzchni 5000 m2.